OVER MIJ

Ik ben Joline van Heest. Als MA begeleidingskundige begeleid ik op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau leer- ontwikkel- en veranderprocessen, op zo’n manier dat de ingezette verandering duurzaam is en gedragen wordt door de direct betrokkenen. Om mijn kennis en ervaring te borgen en actueel te houden ben ik geregistreerd als organisatiebegeleider, coach en supervisor bij de LVSC. Tevens ben ik geschoold in stresspreventie en -interventie volgens de CSR-methode
Binnen Zorgsamens richt ik mij specifiek op teams en professionals die werkzaam zijn in de zorg. 
Ik kies voor de zorg, met als expertisegebied de geestelijke gezondheidszorg en de sociale wijkteams, vanwege mijn rijke werkervaring in deze sector op verschillende functieniveaus. 

BEROEPSMATIG

Na de middelbare school ben ik gestart met de voltijd studie Human Resource Management. Na een succesvolle stageperiode bij een bedrijf die onder andere actief was in de arbeidsre-integratie kreeg ik een baan aangeboden. Ik heb binnen deze organisatie verschillende functies uitgevoerd. Zo heb ik als re-integratieconsulent werkzoekenden getraind en begeleid, als praktijkdocent inburgering heb ik praktijklessen inburgering verzorgd en heb ik een incompany opleiding tot lifecoach gevolgd. Met deze opleiding kon ik werkzoekenden met problemen op psychosociaal gebied te begeleiden.

Ik kwam erachter dat ik in mijn functie als lifecoach echt wat voor mensen kon betekenen en dat ik hier veel energie en voldoening uit haalde. 
Om mijn kennis en ervaring nog meer uit te diepen besloot ik om te starten met de deeltijd BA Social Work
Tijdens de opleiding heb ik gewerkt als woonbegeleider in de verslavingszorg en later als ambulant begeleider in de Ggz. Nadat ik de opleiding had afgrond kon ik als leidinggevende van een team ambulante begeleiders in de Ggz aan de slag.
Ook toen weer begon het bij mij te kriebelen. Het begeleiden en coachen van professionals in de zorg bracht weer volledige nieuwe uitdagingen met zich mee en ik kreeg opnieuw behoefte aan meer kennis.

Ik startte met de deeltijd MA BegeleidingskundeOmdat de combinatie van de studie en een fulltime leidinggevende functie moeilijk te combineren was besloot ik na verloop van tijd om te solliciteren op een parttime uitvoerende functie. Ik ben aan de slag gegaan als maatschappelijk werker in een sociaal wijkteam. Hier heb ik niet alleen veel geleerd over het werken met andere doelgroepen (LVB, jeugd en ouderen), maar heb ik ook het belang van een goede samenwerking ervaren zowel binnen als buiten het team en hoe ingewikkeld dit in de praktijk kan zijn. 

Tijdens de opleiding werd ik zwanger en beviel ik van een prachtige tweeling. Niet lang daarna heb ik mijn baan opgezegd en besloot ik dat ik verder wilde in het supervisie- en coachingsvak als zelfstandig ondernemer
De afgelopen jaren heb ik verschillende opdrachten mogen uitvoeren zowel voor profit- als ook non-profit organisaties.
De ervaringen bij de verschillende soorten organisaties waren leerzaam maar heeft mij doen beseffen dat mijn hart bij de zorg ligt, en dat ik middels mijn praktijk een steentje wil bijdragen aan het benutten van het volledig potentieel van de professionals en teams in de zorg, zodanig dat dit bijdraagt aan (nog) betere afgestemde zorg voor de zorgvrager. Vanuit deze gedachte ben ik gestart met Zorgsamens.