SUPERVISIE

DE WAARDE VAN SUPERVISIE
Supervisie is een leervorm waarin leren van ervaringen centraal staat. Het is een reflectiemethode met als doel het verbeteren van het handelen van professionals.Supervisie stimuleert zelfsturing in presteren en leren.Supervisie draagt bij aan een verbeterde dienstverlening, meer arbeidstevredenheid en minder werkstress.

VOOR WIE SUPERVISIE
Voor professionals die zijn of haar eigen beroepsmatige handelen tegen het licht wilt houden.
Zo kan het zijn dat je behoefte hebt aan supervisie omdat je wilt:

Leren door reflectie op eigen werkervaringen;
Onderzoeken waar niet-functionerende en stagnerende patronen vandaan komen en hoe deze om te buigen naar een productievere aanpak;
Herijken wie je bent als professional en hoe je wilt werken vanuit je kernwaarden;
Ontdekken welk effect jouw handelen heeft op de professionele relatie met de ander en hier verantwoordelijkheid voor nemen;
Creëren van professionele ruimte en positie in een veranderende context.

HOE IK TE WERK GA
Een supervisietraject bestaat uit een serie van ten minste 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in een groep van maximaal 4 supervisanten.
Als supervisant bepaal je zelf welke werkervaring en vragen actueel zijn. Je vertelt hoe je aan het werk bent, wat je daarin tegenkomt en wat je daarin bezighoudt. Ik help je stil te staan en na te denken over hoe je met de opgaven, waarvoor je in je beroepssituatie gesteld wordt, omgaat en over hoe je je eigen functioneren in de beroepsuitoefening daadwerkelijk kunt verbeteren. Ik nodig de professional uit om de regie te nemen over zijn of haar eigen leerproces.
Als supervisor heb ik naast mijn jarenlange ervaring als professional in de Ggz en het maatschappelijk werk een keur aan werkvormen en benaderingswijzen in mijn rugzak.
Ik werk vanuit de overtuiging dat we als mens, als professional en als medemens goed voor onszelf, elkaar en onze omgeving moeten zorgen. In de rol als supervisor probeer ik een leeromgeving te creëren waarin zelfzorg en zorg voor elkaar in combinatie met professionele groei centraal staan.  

PRIJS
Het aangaan van een supervisietraject betekent dat je gaat investeren in jezelf in je rol als professional. Het kan zijn dat de werkgever het traject vergoed of dat de kosten voor jezelf zijn. Dan is het belangrijk om te weten wat de kosten zijn van een traject.

Het aangaan van een traject begint altijd met een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jouw motivatie om te starten met een supervisietraject en wat jouw leerdoelen zijn, wie ik ben, mijn werkwijze en wat ik voor jou kan betekenen.
Daarna beslis jij of je het traject met mij aan wilt gaan.

Individuele supervisie, een bijeenkomst van anderhalf uur: 90,- per uur
Groepssupervisie met 2 personen, een bijeenkomst van twee uur: 150,- per uur
Groepssupervisie met 3 of meer personen, een bijeenkomst van twee uur: 190,- per uur
De prijzen zijn excl. BTW.

ACCREDITATIE
Een Ik ben LVSC geregistreerd en voldoe aan de opleidingseisen en de kwaliteitscriteria die de LVSC hanteert.
Voor het beroepsregister zie: https://lvsc.eu/users/joline-van-heest.

Binnen onderstaande beroepsregisters kun je accreditatiepunten halen door supervisie te volgen:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Register Sociaal Werkers (SW)
Register Maatschappelijk Werkers (MW)
Register Sociaal Agogen (AG)
Register GGZ-agogen (GGZ)
Register Cliëntondersteuners (CO)
Register Gezinshuisouders (GHO)
Register Cliëntenvertrouwenspersonen WZD (CVP)
Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (KF)
Register Mantelzorgmakelaars (MZM)
Register Aandachtsfunctionarissen (AF)